Blog > Komentarze do wpisu
Zeznanie podatkowe za 2012

O wyborze odpowiedniego druku zeznania podatkowego za 2012 r. decyduje rodzaj uzyskanych dochodów oraz sposób ich opodatkowania.

Od dnia 1 stycznia 2013 r. można składać deklaracje podatkowe za 2012 r. Okres składania rozliczeń rocznych w podatku dochodowym PIT za 2012 r., trwa do dnia 30 kwietnia 2013 r. Jednak podatnicy, którzy rozliczają się ryczałtem lub kartą podatkową, powinni zrobić to do końca stycznia 2013 r.

Podatnicy są zobowiązani składać urzędom skarbowym zeznanie podatkowe o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (art. 45 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych). Okres składania zeznań podatkowych za 2012 r. rozpoczyna się dnia 1 stycznia 2013 r. a kończy dnia 30 kwietnia 2013 r.

Przepisy ustaw podatkowych przewidują dwa wyjątki od tej generalnej zasady. Pierwszy z nich dotyczy osób rozliczanych przez płatników (otrzymujących na swój wniosek PIT-40 od zakładu pracy lub PIT-40A z urzędu od organu rentowego), które – co do zasady – nie muszą składać w urzędzie skarbowym odrębnego zeznania podatkowego. Drugi wyjątek dotyczy osób niemających miejsca zamieszkania na terytorium RP, które opuszczają terytorium RP przed 30 kwietnia. W ich przypadku obowiązek złożenia zeznania podatkowego istnieje przed wyjazdem z Polski, co w praktyce może mieć miejsce już w trakcie 2012 r.

Zeznanie podatkowe składa się według ustalonego wzoru. Podatników podatku dochodowego od osób fizycznych, do których mają zastosowanie przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych obowiązuje za 2012 r. 5 wzorów zeznań podatkowych. Są to PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 oraz PIT-39.
czwartek, 03 stycznia 2013, zazeczek

Polecane wpisy

Komentarze
mirkon5
2015/04/30 11:27:38
Kary za małe pomyłki są irracjonalne, strata czasu i pieniędzy dla obydwu stron.
Obsługa prawna Warszawa
-
zaplusz
2015/12/21 11:33:50
Ale z drugiej strony jakby ich nie było ludzie naokrągło dopuszczali by się błędów.